Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Milstenens förskola

Kartbild över placering av Milstenens förskola i Lindsdal.

En ny förskola byggs just nu i centrala Lindsdal.

Förskolan Milstenen byggs som en 5 avdelningsförskola med en förskoletomt som, delvis kommer att bestå av en naturmark. Förskolan kommer att tas i bruk i augusti 2021.

Senast uppdaterad: 4 juni 2021
Publicerad: 25 februari 2021