Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tjärhovspromenaden

Under våren 2020 påbörjas arbete med att bygga en havspromenad utmed Tjärhovsbågen – ”Tjärhovspromenaden”.

Detta gör vi

Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med Tjärhovsgatan ut till Lotsutkiken. Efter kallbadhuset kommer omkring 450 meter promenad att anläggas utanför vågbrytaren. Längs sträckan kommer bänkar placeras och vi kommer även att skapa möjlighet att komma ner till vattnet.

Tidplan

Arbetet med projektering har inletts och i maj planerar den upphandlade entreprenören, NCC, att påbörja förstärkningsarbeten/grundläggning. Efter semestern påbörjas gjutningsarbeten och andra monteringsarbeten.

Tjärhovspromenaden väntas vara helt klar under våren 2021.

Kontakt

Kalmar kommuns projektledare är Peter Borgebäck, 0480-45 04 35, peter.borgeback@kalmar.se

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 8 februari 2021