Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Satsningar kring Slottsfjärden

Karta över satsningar i Slottsfjärden.

Slottsfjärdens Gästhamn är en av Sveriges vackraste med vy mot Kalmar Slott. Nu genomför Kalmar kommun flera satsningar i området.

  • 90 m lång träbrygga med plats för ca. 16 gästande båtar.
  • Gästhamnen kommer att erbjuda el, dricksvatten och sopsortering.
  • Inseglingsdjup enligt nytt sjökort cirka 1,6–2,0 meter.
  • Kanotavsats på bryggan för i och urstigning.
  • Tre bänkar med utsikt över gästhamnen och slottet.
  • Två solsoffor på Talludden.
  • Ny belysning längs gångvägen mellan övergångsstället
    och Tjärhovspromenaden.
  • Två grusgångar som leder ner till bryggan.

Arbetet blir klart till sen vår/tidig sommar 2021.

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas...

Ny sporthall - Gröndalshallen

Vi bygger en ny sporthall vid Tallhagsskolan.

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Rosenträdgård i Skansparken

Vi anlägger en Rosenträdgård i Skansparken.

Tjärhovspromenaden

Under våren 2020 påbörjas arbete med att bygga en havspromenad utmed Tjärhovsbågen – ”Tjärhovspromenaden”.

Pantern 5, 7 och 8, Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Publicerad: 8 februari 2021