Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla Kalmarbor

Kulturkvarterets läge på Tullslätten och Sveaplan ligger helt i linje med den utveckling som just nu pågår i Kalmar.

Kalmar kommun arbetar för att stärka och utvidga stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel.

Hur kommer det bli?

Biblioteksverksamheten har redan flyttat in i före detta Posthuset med entréer både mot Esplanaden och mot Postgatan. Det gamla bibliotekshuset kommer från och med sommaren 2021 att byggas om så att kulturskolan och öppna förskolan Måsen kan flytta in där. Det kommer även bli en multisal och lokaler för kreativ verksamhet, föreningar och administration. Inflyttning är beräknad till 2023. I kulturkvarteret kommer caféer att finnas.
Det gamla gymnastikhuset och Bernadinerskolan kommer att ingå i kulturkvarteret.

Vem bygger?

Klövern AB drev ombyggnationen av Posthuset. Kalmar kommun ansvarar för ombyggnationen av det gamla biblioteksområdet och i senare skede gatumiljön på Postgatan och Unionsgatan och parkområdet ned mot Systraströmmen.

"Vi vill samla flera kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor."

Kontakt

Fler sidor inom kulturkvarteret

Posthuset - Nya biblioteket

Posthuset - Nya biblioteket

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Publicerad: 5 mars 2019