Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Kulturkvarteret - ett vardagsrum för alla Kalmarbor

Kulturkvarterets läge på Tullslätten och Sveaplan ligger helt i linje med den utveckling som just nu pågår i Kalmar.

Kalmar kommun arbetar för att stärka och utvidga stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel.

Hur kommer det bli?

Biblioteksverksamheten ska flytta in i före detta Posthuset sommaren 2019 med entréer både mot Esplanaden och mot Postgatan. Det nuvarande bibliotekshuset kommer därefter att byggas om så att kulturskolan och öppna förskolan Måsen kan flytta in där. Det kommer även bli en multisal och lokaler för kreativ verksamhet, föreningar och administration. Inflyttning är beräknad till sommaren 2020. I båda husen kommer caféer att finnas.
I kulturkvarteret kommer även det gamla gymnastikhuset och Bernadinerskolan ingå.

Här kan du framöver kunna läsa mer om och följa arbetet med att utforma Kulturkvarterets verksamhet.

Vem bygger?

Klövern AB kommer att driva ombyggnationen av Posthuset, kommunen ombyggnationen av det befintliga biblioteksområdet och i senare skede gatumiljön på Postgatan och Unionsgatan och parkområdet ned mot Systraströmmen.

"Vi vill samla flera kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor."

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 januari 2021
Publicerad: 5 mars 2019