Hundrastgård i Kalmarsundsparken

Bild över blivande hundrastgård i Kalmarsundsparken.

Under 2020 kommer en hundrastgård att byggas i Kalmarsundsparkens södra del.

Vad?

  • Total area: 3 500 kvadratmeter.
  • Stängselhöjd 1.5 meter.
  • Tillgänglighetsanpassad entré och entréyta.
  • Entréytan utrustas med lekutrustning, bänkar, hundlatrin och informationstavla.
  • Ingången till rastgården byggs som en sluss för att underlätta för kontrollerade hundmöten.
  • Hundrastgården delas i två från varandra separata delar. De kan exempelvis användas för små respektive stora hundar.
  • Lekutrustningen på gräsytorna består av stockar, stenar och tunnlar.
  • Växtligheten kring hundrastgården bevaras.

När?

Arbetet påbörjas under våren och förväntas vara klart i mitten av november 2020. Till en början kommer endast den ena delen av hundrastgården att öppnas så att gräs kan växa upp i den andra delen som kommer att öppnas våren 2021.

Fler sidor inom innerstaden

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Norra kyrkogården

Planen ska möjliggöra mark för utökning av kyrkogården.

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Ny ishall

Nuvarande ishall "IFFE-hallen" ska rivas och ersättas av en nybyggd arena.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
Publicerad: 21 april 2020