Bergkristallen 2, Topasen 1, del av Oxhagen 2:1 med flera

Visionsbild Bergkristallen, Oxhagen.

Varför?

Oxhagen är ett område i västra Kalmar som blivit allt mer centralt i takt med den förtätning och utbyggnad som sker av Kalmar stad. Området har nära till service i köpcentret Giraffen och stadskärnan på Kvarnholmen. Enligt välfärdsbokslutet har området låg socioekonomisk status och höga ohälsotal. Oxhagen har en även en låg upplevd trygghet av många boende i stadsdelen. I området saknas också trafiksäkra gång- och cykelvägar. Eftersom Oxhagen växer med flertalet byggprojekt behöver förskolan utöka sin verksamhet.

Vad?

Planen möjliggör en förtätning av Oxhagen genom att skapa nya boendeformer, förbättrad infrastruktur, trygg boendemiljö och nya mötesplatser. Totalt möjliggörs cirka 180 lägenheter och 21 stadsradhus i Oxhagen. I samband med planen utökas även befintlig förskola på fastigheten Topasen 1 till att rymma 10 avdelningar.

För att öka tryggheten är tanken att omvandla Gustav Adolfs väg till en stadsgata med en separerad gång- och cykelväg kantad av stadsradhus, parhus eller kedjehus.

När?


Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

 

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Cykelgarage vid stationen

Vi bygger ett låst cykelgarage för säker förvaring av din cykel och cykeltillbehör.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Liljan 7

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 2 december 2019
Publicerad: 1 oktober 2019