Hossmo, Del av Hossmo 1:53

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett tillägg i bebyggelsen kring Hossmo säteri.

Vad?

Planen föreslår en ny bostadsfastighet vid Hossmo kyrkväg söder om Hossmo säteri. Den nya fastigheten föreslås få en area av 2 000 kvadratmeter och en byggrätt på totalt 250 kvadratmeter i byggnadsarea. Den nya bebyggelsen ska följa existerande byggnaders utformning i skala, uttryck och material.

När?

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 27 juni 2017