Hossmo, Del av Hossmo 1:53

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett tillägg i bebyggelsen kring Hossmo säteri.

Vad?

Planen föreslår en ny bostadsfastighet vid Hossmo kyrkväg söder om Hossmo säteri. Den nya fastigheten föreslås få en area av 2 000 kvadratmeter och en byggrätt på totalt 250 kvadratmeter i byggnadsarea. Den nya bebyggelsen ska följa existerande byggnaders utformning i skala, uttryck och material.

När?

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

2018-01-10


Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 27 juni 2017