Pågående detaljplanearbeten

Sök i kartan och hitta en detaljplan du är intresserad av.

Detaljplaner som finns på kartan är pågående.

Klicka på detaljplanen för att få fram länken till hemsidan. Zooma in på kartan för att se fler detaljer på detaljplanen.
Planerna är färgkodade efter hur långt de har kommit i planprocessen. De har kvar sin färg till nästa steg i planprocessen. Kom ihåg att en antagen detaljplan inte är gällande innan den har vunnit laga kraft.