Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Tidigare års vinnare

Här listas tidigare års vinnare av stadsbyggnadspriset och motiveringen för priset.

Pristagare: Ombyggnationen av Norrgårdsbyggnaden Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2
Byggherre: Glebe
Arkitekt: Mats Dahlström

Motivering:
Med utgångspunkt i byggnadens unika förutsättningar har ombyggnationen på ett varsamt sätt förvandlat kv Norrgård till en byggnad fylld av liv. Projektet bidrar positivt till platsen och har tagit hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla detaljer som byggnaden har. Projektet bidrar till att främja hållbar livskvalitet och har tagit med sig det gamla in i det nya på ett kvalitativt sätt.

Pristagare: Barnet som blåser på vindkraftverket – ny elstation H2 
Byggherre: Kalmar Energi
Gestaltare: Curtis Hylton

Motivering:
Projektet tillför positiva värden till en byggnad som vanligtvis inte tillmäts eller tillåts uttrycka någon gestaltningsmässig kvalitet utöver funktion. Fasadändringen kommunicerar gestaltningsmässig omsorg som på ett enkelt sätt lyfter en plats och en byggnad som i övrigt är enkel i sin form. Färgerna smälter in i sin omgivning och innehållet kommunicerar en framtid som signalerar långsiktig hållbarhet.

Projektet är väl placerat med hänsyn till förutsättningar och är ett omsorgsfullt tillägg med ett nytt uttryck. Projektet skapar en god sinnesupplevelse som väcker tankar om vår framtid som våra barn bär på sina axlar. Genom att ta tillvara en ytas möjlighet på en oväntad plats har verket lyft byggnaden och platsen till att vara något som medvetandegjorts ur ett gestaltningsmässigt perspektiv.

Pristagare: Nya psykiatrin
Arkitekt: Krook &Tjäder
Byggherre: Region Kalmar Län
Entreprenör: Peab

Motivering:
Med utgångspunkt i verksamhetens behov och platsens förutsättningar har nya psykiatrin fått en gestaltning som i del och i sin helhet fått en detaljering som kommunicerar omsorg om de människor som ska besöka och arbeta i byggnaden. Arkitekturen har en god avvägning mellan en kombination av funktion, hållbarhet och väl avvägd gestaltning. Projektet ger goda sinnesupplevelser som i uttryck och genomförande bidrar till en hållbar livsmiljö.

Pristagare: Stadsbiblioteket
Arkitekt: Mats Dahlström Arkitektkontor och Tengbom Arkitektkontor.
Byggherre: Klövern

Motivering:
Med varsam, hållbar ombyggnation som på ett kvalitativt sätt tillför värden bidrar projektet till att utveckla en god livsmiljö för alla Kalmarbor och möjliggör för en mötesplats. Projektet kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i helhet och i detaljer såväl exteriört som interiört där en balanserad avvägning mellan funktion, gestaltning och hållbarhet gjorts för att uppnå god arkitektur. Projektet tar hänsyn till sin kulturhistoria och med omsorgsfulla val har nytt tillförts i en äldre byggnad som kan åldras vackert och med värdighet. Projektet bidrar positivt till platsens värde och är en nod i den framtida utvecklingen av området.

Pristagare: Svensknabben 10
Arkitekt Olle Utterback, Atrio
Byggherre: LW Fastigheter

Motivering:
Mellan skog och kulturmiljö har ett robust gestaltat kontorshus placerats. Med råa material och stark tanke med natur och genomsiktlighet har idé gått till verklighet, där gestaltning av fasad med betong och järn har gett stark prägel på byggnaden. Där varsamhet mot naturen har gett byggnad och skog nära kontakt.

Pristagare:
Murare Richard Möller, NCC
Plåtslagare Johan Hansson, Drags plåt
Stensättare Magnus Johansson, Kalmar kommun

Motivering:
Skickliga hantverkare har varit delaktiga i arbetet med renovering av befästningsverken som Västerport och Kavaljeren samt arbetet med stenbeläggningen på Kvarnholmens gator och trottoarer. Dessa hantverkare är värda att lyftas fram som en viktig pusselbit i arbetet med att vårda Kalmars kulturmiljöer.

Motivering

I denna byggnad samlas gamla och nya besökare och närboende som hittat ett nytt mål för rekreation och en god stund. Som en vit pärla ligger den nya byggnaden i nära kontakt med en av Kalmars vikar och i ett välbesökt parklandskap. Ett läge som kräver öppenhet och välkomnande för att locka besökare till platsen har gett förutsättningar för en arkitektonisk idé om räta linjer och utsikter. Byggnaden öppnar sig mot besökare och vattenhål i ett samspel där platsen, beställarens behov och det unika läget tas till vara.

Motivering

Konsten är att se möjligheter där andra ger upp. Det är en gammal kär Kalmartradition att ge gamla byggnader en nystart med en ny användning. Just detta är en viktig grund i god byggnadsvård och även för att bevara Kalmar och dess historia. Genom en varsam restaurering har byggnadens alla kvaliteter och många vackra detaljer lyfts fram. Med en stark idé, driv och känsla har en byggnad som nästan gett upp nu fått en ny chans att visa upp sig.

Motivering

En industribyggnad som fått visa upp sig! Fasaderna fungerar inte bara som skydd utan har även fått en arkitektonisk gestaltning, som med enkla medel skapar uppmärksamhet. Genom sin arkitektur har man på ett tydligt sätt gett byggnaden ett ansikte, ett spännande uttryck som på långt håll ger väcker intresse. Byggnaden visar på ett intressant sätt att industribyggnader är en viktig del av stadens gestaltning. En kaxig framtoning som gör att ingen tågresenär kan missa att man kommit till Kalmar.

Motivering

Det ståtliga centralpalatset invigdes 1913 med en fasad som inspirerats av Kvarnholmens 1600-talsbebyggelse med detaljer som vågformigt svängda gavlar och ankarslutar. Byggnaden har genomgått en omfattande renovering såväl invändigt som utvändigt. De gamla paradvåningarna med den ståtliga paradhallen i två våningar har med varsam hand renoverats för att möta dagens krav på boende och tillgänglighet. De nya mindre lägenheterna har med bevarade detaljer och unika planlösningar kombinerat historia med modernt boende.

Motivering:

Ett uppmärksammat projekt som följer en Kalmartradition, där nya värden tillfogas, berikar och förnyar. Ett projekt som väl tar till vara på platsens och byggnaders unika karaktär.

En byggherre som med stort intresse och engagemang förverkligat en tanke, en möjlighet att ge byggnaderna nya möjligheter på platsens och byggnadernas villkor.

Ett projekt som tillsammans med Kalmars unika historia lyfter gamla stadens historia, konstnärliga möjligheter tillsammans med byggnadsantikvarisk utgångspunkt tillfört Kalmar en plats att vistas och bo på.

Motivering

En väl och konsekvent utförd idé som blivit en oas för en stor grupp av Kalmarbor.

En byggnad som förenar teknik, energieffektivitet, tillgänglighet i kombination med en spännande grön oas med intryck från olika miljöer. En oas som ger möjlighet till gemensamma planerade och spontana möten, samt gröna upplevelser. En byggnad som Kalmarborna tagit till sitt hjärta och visat stort intresse för.

Motivering

Ett mycket väl utfört renoveringsarbete på stadens upphöjda eldfängda landmärke där konsekvens av tanke och genomförbarhet visar vägen för
centrala Kalmar som viktig utvecklingsplats.

Motivering

Den gröna ridån förs åt sidan och Kalmarsunds scenografi visar upp sig. Fem åskådare med många stora ögon sträcker ivrigt på sig för att kunna njuta av vyn.

Lekfullt är byggnaderna placerade som om de är i rörelse, men de följer ett
för trakten uråldrigt mönster som landskapet har lockat fram. Det är som om området vill bjuda upp till dans varje dag med sin utstrålning av livsglädje, öppenhet och inte som förr enbart midsommar.

Tänk att parkeringsplatser kan bli poesi. Radhus och parhus bugar avspänt till grannvillorna. Några radhus blinkar med uppstickande träpaviljonger åt folk som går förbi. Flervåningshusen visar stolt att här finns entrén till en av stadens större parker. En tunn utskjutande takskiva klädd på undersidan med trä övergår sömlöst i den indragna våningens fasad. Associationen går osökt till en klassiskt vackert utformad träbåt. Så lyft blicken och njut!

Å lyckliga de som får bo här, å lyckliga de som tar sin promenad här, men
lyckligast är kuststaden Kalmar. Det är bara att lyfta på baskern för väl genomförd Byggnadskonst.

Motivering

A – Arena
Hur blir en del av Kalmars signum?
Hur bidra med framtidstro?
Hur definiera om staden, göra den bättre?
Hur blir en ny träffpunkt i staden? – mötesplats Småland!
Hur bli självklar från första stund? – men den har väl alltid legat där!

Med kraft, lyhördhet och fingertoppskänsla hölls den årtalslånga processen ihop i helhet såväl som i detalj. Konsekvent genomförd, inget lämnat åt slumpen, vare sig det gäller publikens behov, ljussättning, gräsblandning eller bortalagets omklädningsrum.

Resultat

En modernt utformad arena som börjar glöda inför match och berättar för resenären på E22:an vad som ska ske i dess inre. Från Ölandsbrons högsta punkt lyser den intensivt som ett ufo över trädtopparna vid match.

Tänk att som knatte/a få träna på planerna norr om och drömma om att få spela på arenan som ligger där i fonden. Och nästa år kommer dess internationella status till sin rätt med EM i fotboll.

Som publik får du allt vad du än kan önska dig. En härlig ”grytupplevelse” vid match och från restaurang/konferenslokalen bjuds du på en underbar vy över det vackra kulturlandskapet.

Kalmar har sitt slott.
Kalmar har sin domkyrka.
Kalmar har sin ARENA.
En ny ordinarie spelare i stadens laguppställning är utvecklad.

Såå rulla in en boll och låt den rulla.

Motivering

Med stor respekt för platsen som utgångspunkt. Med stor lyhördhet för den process som krävdes har en modern spetsbyggnad sett dagens ljus.
En byggnad som berikar Kvarnholmen. Visar mot framtiden med platina
som synligt bevis. En hög ambition har gällt hela processen och från helhet
till detalj, inget har lämnats åt slumpen.

Långsiktigt har parat med kvalité har varit i fokus. Den historiska kontinuiteten kan sammanfattas i den tidlösa kalkstenen. Arkitektur – konst – hantverk – miljö är här en samspelt  fyrklöver. Fyra kvalitéer präglar byggnaden: materialval – gårdsrum – ljusföring – rumssekvenser. Mästaren är en byggnad som: uttrycker det Länsförsäkringar vill stå för; är en trivsam arbetsplats att vara stolt över; sätter kunden i centrum.

Fler sidor inom kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris

Information och nominering

Nominering till Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris

Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 1 juni 2021