Gällande detaljplaner

Efter att en detaljplan vunnit laga kraft blir den en gällande detaljplan.

Fler sidor inom samhällsutveckling

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Landsbygd

Landsbygd Kalmar kommun

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Pågående detaljplanarbeten

Här hittar du pågående detaljplaner

Senast uppdaterad: 7 februari 2019
Publicerad: 5 juni 2017