Detaljplaner på samråd och granskning

Under samrådstiden kan du lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. De tas emot av planarkitekten och sammanfattas i en samrådsredogörelse. Där redovisar kommunen också hur man ställer sig till synpunkterna och varför. Även under granskningstiden kan du skicka in dina synpunkter på planförslaget.

Från och med den dag då samrådet eller granskningen startar finns aktuella handlingar tillgängliga på detaljplanens hemsida.

Fler sidor inom samhällsutveckling

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Landsbygd

Landsbygd Kalmar kommun

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Pågående detaljplanarbeten

Här hittar du pågående detaljplaner

Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Publicerad: 11 september 2018