Aktuella byggprojekt

Fler sidor inom samhällsutveckling

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Landsbygd

Landsbygd Kalmar kommun

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Pågående detaljplanarbeten

Här hittar du pågående detaljplaner

Senast uppdaterad: 25 april 2019
Publicerad: 1 mars 2019