Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/natur-friluftsliv-och-parker/parker-lek-och-odling/parker.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker med exotiska träd och prunkande rabatter.