Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur exempelvis genom att inventera värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid planering av bebyggelse och vägar. Ett naturvårdsprogram har också tagits fram för Kalmar kommun.