Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur exempelvis genom att inventera värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid planering av bebyggelse och vägar. Ett naturvårdsprogram har också tagits fram för Kalmar kommun.