Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Vattensmart

Tack för att du behåller dina goda vattenvanor året runt!

I Kalmar införs bevattningsförbud vid behov, inte i förebyggande syfte.

Det som händer vissa år är att vattenförbrukningen ökar snabbt vid långvarig värme. Då finns risk att förbrukningen når taket för vad vi kan producera och kapaciteten måste då istället prioriteras till att använda dricksvattnet till hushåll och företag framför bevattning.

Förenklat är bedömningsgrunderna:

  • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
  • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
  • Nederbörd
  • Vattenföring i åar längre upp i systemet
  • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar.

Kontakt