Vattenskyddsområden

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Det är länsstyrelsen som tar beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär inskränkningar i en fastighetsägares möjlighet att använda sin mark

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 12 augusti 2021
Publicerad: 3 maj 2017