Kalmar läns vattenråd

Kalmar dämme

Inom Kalmar kommun finns tre vattenråd. De är från söder till norr; Halltorpsån-Hagbyån vattenråd, Ljungbyån vattenråd, Norra Möre vattenråd (Snärjebäcken, Törnebybäcken och andra mindre vattendrag i norra delen av Kalmar kommun).

Kommungränser och avrinningsområden faller inte samman, därför är det viktigt att samarbeta med andra kommuner, bland andra Nybro och Mönsterås, i vattenrådsarbete.

Kalmar läns vattenråd.

Kontakt

Fler sidor inom vattenråd

Hur fungerar vattenråden?

Beskrivning av vad ett vattenråd är och hur vattenråden arbetar lokalt och regionalt.

Senast uppdaterad: 8 juli 2019
Publicerad: 19 november 2018