Hur fungerar vattenråden?

Lokalt arbete för en god vattenkvalitet inom ett avrinningsområde sker genom ett vattenråd. Ett vattenråd är ett samarbetsorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. I ett vattenråd ingår bland annat: jordbrukare, markägare, naturorganisationer, vattenintensiva industrier, kustmiljögrupper, sportfiskeklubbar, VA bolag och alla berörda kommuner. Men också privatpersoner som har ett intresse i vattenfrågor är välkomna att delta i vattenrådet.

Våra vattenråd är ideella föreningar med en styrelse. Om man vill delta i ett vattenråd kan man söka medlemskap. Själva arbetet sker ofta i arbetsgrupper inom vattenrådet, som kan handla om ett mindre område, tema eller projekt. Ett vattenråd är däremot ingen myndighet, det är inte ansvarigt att åtgärder genomförs. Inom stadgarnas ramar, som bland annat säger att vattenrådet ska jobba för en god vattenkvalitet, bestämmer rådet själv vad det vill jobba med.

En viktig del av vattenrådets arbete är, att använda den lokala kännedomen för att lokalisera och genomföra olika typer av åtgärder genom aktiva markägare och andra aktörer. Dess arbete stöds av kunskap från universitet, länsstyrelse och andra experter.

Kontakt

Fler sidor inom vattenråd

Kalmar läns vattenråd

För dig som vill ta kontakt med någon eller några i de olika vattenråden som finns i Kalmar län.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Publicerad: 19 november 2018