Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Vattenkartan

Kartbild från tjänsten "karta för vattenhållande och vattenbildande åtgärder".

Vatten är något av det viktigaste vi har och därför måste vi vara rädda om det. Med ändringar i klimatet kan perioder av värme och torka, men även häftiga skyfall och mycket regn bli vanligare än idag. Men det finns sätt att förbereda sig så att vi är bättre rustade.

Exempel på vattenhållande åtgärder

  • Våtmarker
  • Fosfordammar
  • Bevattningsdammar
  • Skyddszoner
  • Tvåstegsdiken
  • Reglerbar dränering
  • Återanvändning av dräneringsvatten
  • Svämplan
Logotyp lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Kartan är framtagen med hjälp av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Övriga länkar

Publicerad: 8 september 2020