Musselodling

Övergödningen är orsakad av för mycket näring. Musselodlingar motverkar övergödningen och dess effekter genom att musslorna filtrerar vattnet för att ta upp plankton.

Musselodlingar kan fånga näring från Östersjön. Kalmar kommun äger och driver en egen musselodling utanför Hagby norra fiskeläge (se karta). Musselodlingen består av 4 stycken 112 meter långa och 3 meter djupa odlingsnät som är nedsänkta en 1,5 meter under vattenytan. Odlingen hålls flytande med hjälp av is-säkra bojar.  Odlingen kan producera cirka 10 ton musslor per år och är ett populärt utflyktsmål för studiebesök.

Musselodlingen ingår som försöksplattform i ett flertal olika samarbeten med kommunen. Länsstyrelsen i Kalmar följer upp musselodlingens miljöeffekter. Linnéuniversitetet har studerat musslornas tillväxt, och i samarbete med Voxtorps gård bedriver man nu försök på ägg från ekologiska höns som har fodrats med torkade och malda musslor.  Även Sveriges Lantbruksuniversitet och Universitetet i Tartu (Estland) intresserar sig för musselodlingen i Kalmarsund.

Under 2018 skördades 9 ton musslor från odlingen, maldes ner och komposterades till ekologisk växtgödning. 

I nuläget kan musslorna inte säljas som livsmedel, eftersom det saknas en utredning för hur EUs regelverk för livsmedelsmusslor ska följas under de speciella miljöförhållanden som råder i Östersjön. Kommunen siktar därför i första hand på att genom olika samarbeten hitta användning för musslorna som en ingrediens i djurfoder.

I den blygsamma skala som odlingen bedrivs idag kan man utvinna 500 kg torkat musselmjöl och 4-5 ton musselskal från en skörd, vilket sedan kan blandas i djurfoder till bland annat ekologiska kycklingar och värphöns.

Samtidigt avlägsnas vid varje skörd 100 respektive 8 kg av de övergödande ämnena kväve och fosfor, vilket är positivt för miljön i Kalmarsund.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Publicerad: 3 maj 2017