Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Projekt

Kontakt

Fler sidor inom kalmarsundskommissionen

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Publicerad: 15 juni 2017