Om Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen genomför konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund.

Kommissionen bildades 2006 av kommunstyrelsen i Kalmar och består idag av flera aktörer inklusive politiker från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF och Linnéuniversitetet i Kalmar, samt tjänstepersoner och idella föreningar.

En viktig del av arbetet är att stärka de ideella föreningar som arbetar för en bättre kustmiljö, söka nationella medel och EU-pengar till lokala och regionala vattenvårdsprojekt, samt att samverka mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet så att resurser, kunskap och utrustning utnyttjas bättre mellan kommungränserna.

Kontakt

Historik

Här kan du läsa om arbetet som Kalmarsundskommissionen har gjort sedan starten 2006

Styrgrupp

Styrgrupp Kalmarsundskommissionen 2019

Parter

Kalmarsundskommissionen består av en blandning mellan offentliga aktörer och föreningar

Finansiärer och samarbetspartners

Kalmarsundskommissionens verksamhet finansieras av olika samarbetspartners