Insatser

Här kan du hitta tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Kalmarsundskommissionens sekretariat fungerar som ett stöd till lokala och
kommunala initiativ.

Exempel på olika insatser är anläggande av våtmarker, rening av dagvatten och
bättre gödselhantering inom jordbruket.

Patent- och registreringsverket (PRV)

PRV har en databas/informationsplats för miljöteknik med ungefär 18 000 uppfinningar som kopplas till åtgärder som är nödvändiga för att förbättra miljöstatusen i Östersjön.

Vill du tipsa om ett företag? Kontakta oss!

Kontakt

Fler sidor inom kalmarsundskommissionen

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2017