Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Beviljad finansiering för två nya projekt

Kalmarsundskommissionen med partners har fått beviljat finansiering för två nya projekt.

  • ”LOVA fortsätt LEVA” , stöd för fortsatt samordning kring åtgärder inom lantbruket, samt stöd för utveckling av svenskt vattenbruk,
  • ”Förstudie för att öppna upp för produktion av blåmusslor till livsmedel i sydöstra Sverige”, stöd för utveckling av svenskt vattenbruk.
Publicerad: 18 november 2021