Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Utredning ute på remiss

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10) är nu ute på remiss.

Publicerad: 1 juli 2020