Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Grundvatten

Vatten

Vattna sunt och använd regnvatten

Spara på dricksvattnet och åvattnet genom att vattna med regnvatten. Samla
vatten i tunnor, punktbevattna och täck rabatterna med gräs, halm eller löv så behöver du inte vattna lika ofta. Vattna hellre med kanna, slangmunstycke eller
droppslang än med spridare. Använd gärna rotvattnare till träd. Vattna rikligt
och sällan istället för lite och ofta och vattna helst morgon eller kväll. Blir det allt för torrt angrips vissa växter lätt av skadegörare.

Grundvatten

Grundvatten är en utsatt naturresurs. Ofta förorenas grundvatten långsamt och
utan att någon är medveten om det. När bekämningsmedel används finns det risk
för att grundvattnet förorenas. Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många
generationer framöver kan ha tillgång till ett naturligt rent dricksvatten.

Egen brunn

Du som har en egen brunn bör tänka efter extra noga innan du använder kemiska
bekämpningsmedel så att du inte riskerar att förorena ditt dricksvatten. Bekämpningsmedel kan följa med ytavrinningen och ta sig ner i brunnen.
Bekämpningsmedel kan också röra sig nedåt genom marken till grundvattnet, och då kan medlet transporteras långt.

Du som är brunnsägare är ansvarig för vattenkvalitet och skötsel av din brunn. Kalmar kommuns miljöenhet kan hjälpa dig genom information och rådgivning.

Hur gör Kalmar kommun?

Ogräsbekämpningen på stadens gator och torg som utförs av serviceförvaltningen i Kalmar kommun sker mekaniskt och med ogräsättika.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 8 juni 2017
Publicerad: 3 maj 2017