Grundvatten

Vatten

Vattna sunt och använd regnvatten

Grundvatten

Grundvatten är en utsatt naturresurs. Ofta förorenas grundvatten långsamt och
utan att någon är medveten om det. När bekämpningsmedel används finns det risk
för att grundvattnet förorenas. Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många
generationer framöver kan ha tillgång till ett naturligt rent dricksvatten.

Vattna svart - använd regnvatten

Spara på dricksvattnet och åvattnet genom att vattna med regnvatten. Samla
vatten i tunnor, punktbevattna och täck rabatterna med gräs, halm eller löv så behöver du inte vattna lika ofta. Vattna hellre med kanna, slangmunstycke eller
droppslang än med spridare. Använd gärna rotvattnare till träd. Vattna rikligt
och sällan istället för lite och ofta och vattna helst morgon eller kväll. Blir det allt för torrt angrips vissa växter lätt av skadegörare.

Läs mer om vad du som har egen brunn bör tänka på.

Hur gör Kalmar kommun?

Ogräsbekämpningen på stadens gator och torg som utförs av serviceförvaltningen i Kalmar kommun sker mekaniskt och med ogräsättika.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 3 maj 2017