Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Invasiva arter

En invasiv art är en växt, mikroorganism, svamp eller djur som i en ny miljö sprider sig och påverkar den lokala naturen. Invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald, orsakar olägenheter för människor och kostnader för samhället. 

Jätteloka

Jätteloka är en storvuxen växt, som kan bli tre meter hög ha en halvmeter bred blomställning. Växtens saft kan orsaka hudskador i kombination med solljus, och det är viktigt att ha skyddskläder när man bekämpar arten. Vid hudkontakt med växtsaft ska man skölja sig noggrant och undvika solljus efterföljande dagar. Foto: Jean-Pol Grandmont (cc by sa)

Jättebalsamin

Det är viktigt att se till att jättebalsaminen inte sprider sina frön, och det bästa sättet är att slå av växten innan frösättning. Foto Maja Dumat (cc by)

Arter som inte är förbjudna men som kräver försiktighet

Andra arter som kan ställa till problem, även om de inte är förbjudna att odla, är parkslide (Reynoutria japonica), jätteslide (Reynoutria sachalinensis), vresros (Rosa rugosa), blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och kanadensiskt gullris (Solidago canadensis). Man bör därför även bekämpa dessa och framför allt är det viktigt att inte sprida dem i naturen.

Parkslide

Parkslide är en riktig överlevare, och även små delar av rot eller stam kan ge upphov till en ny växt. Plantorna måste därför grävas upp, och marken bör sedan sedan täckas Slår man av parkslide så ska det göras vid basen av växten och ett flertal gånger per år.

Vresros

Vresrosen sprids med underjordiska löpare och frön (nypon). Man bör gräva upp rosen för få bort den.

Blomsterlupin

Blomsterlupin kan bekämpas genom att slå av växten 3-4 gånger per år samt att gräva eller rycka upp plantor alternativt marktäckning.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris sprider sig lätt med frön och rötter, och man bör ett par gånger per år slå av eller dra upp växten samt se till att alla rötter samlas in och för att slängas.

Så motverkar du spridning

Förhindra spridning genom att ta bort invasiva arter på din tomt, och hantera jord och växtavfall på ett sätt som förhindrar spridning. Invasiva arter kan ofta sprida sig via både rotsystem och fröer, och för bästa resultat kan man behöva både slå av växten och ta död på rötterna. Att gräva eller dra upp rötterna är ofta ett effektivt sätt, men man kan även täcka området med en plast som inte släpper igenom vatten eller solljus. När man slår av växten bör man tänka på att det ska ske innan fröbildning och att slå så nära marken som möjligt.

När man har slagit av växten kan man antingen elda upp växten eller slänga den i soporna till förbränning. Har man förutsättningarna att elda upp trädgårdsavfall på ett säkert sätt i egen regi så rekommenderas detta. Eldningen ska ske utanför sommarperioden (15 april – 30 september), utan olägenhet för människors hälsa och aldrig i strid med gällande brandföreskrifter. För att slänga växten på ett säkert sätt så lägger man växten i en försluten plastpåse - inte i komposten, trädgårdsavfall eller i skogen. Det är lätt att arten sprids vid transport, och det bästa är att man lägger avfallet i väl förslutna sopsäckar. Om man inte kör iväg med avfallet direkt så kan man gärna slå på lite vatten för att påbörja en förruttningsprocess. En liten mängd avfall kan förslutas i dubbla plastpåsar med dubbelknut och läggas i ditt vanliga sopkärl. Har du en större mängd avfall så kontakta KSRR.

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 9 september 2019