Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt gemensamma dricksvatten finns det vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de områden i kommunen där vårt blivande dricksvatten tas ut.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Våtmark

Ett lekfullt reningsverk

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Publicerad: 3 maj 2017