Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Vattenövervakning

Kalmar kommun bedriver miljöövervakning i våra större vattendrag, och på ett flertal ställen undersöks vattnet även av privata aktörer i form av recipientkontroll, bland annat i Kalmarsund.