Musselodling

Dykare som inspekterar en musselodling under vattnet

Övergödning orsakas av för mycket näring. Musselodlingar motverkar övergödningen och dess effekter genom att musslorna filtrerar vattnet för att ta upp plankton som växer med hjälp av överskottsnäringen.

Musselodlingar kan fånga näring från Östersjön. Kalmar kommun äger och driver en egen musselodling utanför Hagby norra fiskeläge (se karta). Musselodlingen består av 4 stycken 112 meter långa och 3 meter djupa odlingsnät som är nedsänkta en 1,5 meter under vattenytan. Odlingen hålls flytande med hjälp av is-säkra bojar, och är ett populärt utflyktsmål för studiebesök.

Musselodlingen ingår som försöksplattform i ett flertal olika samarbeten med kommunen. Länsstyrelsen i Kalmar har följt upp musselodlingens miljöeffekter. Linnéuniversitetet har studerat musslornas tillväxt, och i samarbete med Voxtorps gård bedrivit försök på ägg från ekologiska höns som har fodrats med torkade och malda musslor.  Även Sveriges Lantbruksuniversitet och Universitetet i Tartu (Estland) har intresserat sig för musselodlingen i Kalmarsund.

Odlingen har en kapacitet att producera 10 ton musslor vartannat år i den skala den drivs idag.

Fler sidor inom projekt

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

Projekt: Livsmedelsmussla

Musselodlingar renar Östersjön och ger samtidigt mat

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 januari 2023
Publicerad: 2 september 2022