Fortsätt LEVA!

LEVA (Lokalt Engagemang för VAtten) är en satsning med samordnare som tagits fram av HAV (Havs- och vattenmyndigheten) tillsammans med Jordbruksverket, LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och vattenmyndigheterna.

Logotype Lokala Vattenvårdsprojektet

Fler sidor inom projekt

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Projekt: Livsmedelsmussla

Musselodlingar renar Östersjön och ger samtidigt mat

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 25 april 2022