Projekt

Här har vi samlat några aktuella projekt där Kalmar kommun arbetar för att förbättra kustmiljön.

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Projekt: Livsmedelsmussla

Musselodlingar renar Östersjön och ger samtidigt mat

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Övriga länkar