Båtliv  - Var rädd om vår Östersjö

Du som har båt har en fantastisk möjlighet att bidra till en renare Östersjö

Övergödning, överfiske, gifter i fisk, döda bottnar, nedskräpning, mikroplaster… Listan kan göras lång över de problem som Östersjön kämpar med.

I Kalmar tror vi att förändringar börjar på lokal nivå. På Kalmar kommun jobbar vi med musselodlingar, restaurering av vattenlivsmiljöer och stöttar markägare som vill göra insatser för Östersjön.

Bidra till en renare Östersjö, genom att tänka på följande punkter:

  • Måla din båt sparsamt och bara med färg som är tillåten för Östersjövattnet.
  • Havstulpaner på båtbotten kan undvikas genom att ta upp eller spola rent båtbotten under de veckorna de små tulpanerna sätter sig fast på båtar. Sms:a havstulpan start till 71120 om du vill ta del av Havstulpanvarningen. Tjänsten skickar dig ett sms om de små tulpanerna börjar sätta sig i ditt vatten.
  • Lämna allt avfall på sopstationer i båthamnar och källsorterna gärna. Lämna in batterier och andra kemikalier separat.
  • Töm båtlatriner/kemtoalett i tömningsstationerna.

Fler sidor inom kemikalier

Bilen

Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten

Giftfri förskola

Vi arbetar med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en så giftfri miljö som möjligt

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Publicerad: 11 augusti 2017