Riva eller flytta byggnad

Även när du vill riva en byggnad kan det krävas lov eller anmälan. Tänk också på att ta hand om rivningsavfallet på rätt sätt.

Obs!

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Checklista rivning

  • Ansökan om rivningslov eller anmälan om rivningsåtgärd. Ansökan görs enklast på Mitt Bygge.
  • Situationsplan som tydligt anger vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.
  • Kontrollplan med uppgift om materialinventering. Om rivningsåtgärden är av större omfattning är det lämpligt att komplettera kontrollplanen med en rivningsplan och en materialinventering.
  • Fotografier kan hjälpa samhällsbyggnadsnämnden att göra en bedömning om byggnaden till exempel kan antas vara skyddsvärd eller om rivningen kommer att förvanska byggnaden.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 5 juni 2017