Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Situationsplan

När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad.

Fler sidor inom kartor för bygglov

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Hämta utdrag ur baskartan

Kartutdraget kan användas till situationsplan för enklare tillstånds- och bygglovsärenden.

Publicerad: 10 september 2019