Bokning av tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas med samhällsbyggnadsnämnden. På samrådet går vi bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. Vi går även igenom din kontrollplan och övriga handlingar.

Innan du bokar ditt tekniska samråd är det viktigt att

  • kontrollera att du har skickat in de handlingar som framgår av kallelsen
  • kontakta din kontrollansvariga så att du bokar en tid då ni båda kan delta.

Fler sidor inom mer om bygglov

Förorenade områden

Om förorenade områden i kommunen och hur vi arbetar med dem.

Kartor för bygglov

Kartor du behöver för bygglov. Exempelvis nybyggnadskarta, utdrag ur baskartan och situationsplan.

Ledningskollen

Använd ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda.

Lägenhetsregister

Ändringar i antal bostäder i en fastighet ska rapporteras till oss.

Mätning och utsättning

Vi kan hjälpa dig med utsättning och andra mätningsuppdrag.

Servicegaranti

Om villkoren i vår servicegaranti

Strandskydd

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag.

Taxor och avgifter

Prislista för bygglovstjänster och planbesked samt mät- och karttaxa

Vad får jag bygga på min fastighet?

Detaljplanen avgör hur du som fastighetsägare får bebygga din fastighet.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om bygglov.

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Publicerad: 18 februari 2021