Kartor för bygglov

När du söker bygglov behöver du en eller flera typer av kartor.

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Beställa utdrag ur baskartan

Baskartan brukar användas när det gäller mindre tillbyggnader, komplementbyggnader och byggnation på okomplicerade ...