Kartor för bygglov

När du söker bygglov behöver du en eller flera typer av kartor.

Beställa nybyggnadskarta

E-formulär för beställning av nybyggnadskarta

Hämta utdrag ur baskartan

Här kan du själv plocka ut ett kartutdrag ur vår kartdatabas.