2. Checklista

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Situationsplanen ska baseras på ett utdrag från baskartan och visa ungefärlig placering av tomt och bebyggelse i förhållande till tomtgränser. På situationsplanen skall även VA-lösning och in/utfart vara inritad.
Hämta utdrag ur baskartaöppnas i nytt fönster
Här kan du se ett exempel på en situationsplan för förhandsbeskedpdf

Husförslaget skall visa på ungefär det du avser bygga sett till utformning, byggnadsarea, höjd och antal våningar. Husförslaget kan till exempel redovisas i form av egna ritningar eller genom att visa ett förslag från en husleverantör.

Fler sidor inom förhandsbesked

1. Om förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar i ett tidigt skede om en tomt passar för det du tänkt bygga.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din ansökan till oss

Vad händer sen?

Så här ser processen ut

Senast uppdaterad: 25 november 2021
Publicerad: 17 september 2021