Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Bygga nytt hus

Ta dig tid att gå igenom bygglovsguiden nedan steg för steg. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän din ansökan är komplett.

1. Om bostadshus

Med ett enbostadshus menas ett bostadshus med endast en bostad i. Bygglov krävs.

2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.