Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Bekräftelse på mottagen ansökan

Samhällsbyggnadskontoret har registrerat din ansökan eller anmälan.

Fler sidor inom bygglovsguide

Attefallshus

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Attefallstillbyggnad

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Bygga till

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Carport

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Eldstad

Kräver anmälan. Här hittar du information om hur du gör.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar i ett tidigt skede om en tomt passar för det du tänkt bygga.

Garage

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Bygga nytt hus

Kräver bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Inglasning

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Mur och plank

Kräver oftast bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Rivning av byggnad

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Uterum

Kräver oftast anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Växthus

Beroende på storlek kan det krävas anmälan eller bygglov. Här hittar du information om hur du gör.

Solceller

Kräver i vissa fall bygglov. Här hittar du mer information.

Övriga åtgärder

Hittar du inte din åtgärd kan det fortfarande krävas lov eller anmälan. Här kan du läsa mer och ansöka.

Senast uppdaterad: 14 april 2022
Publicerad: 3 januari 2022