Om Attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus.

Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för tillbyggnaden ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att en attefallstillbyggnad inte har byggts på fastigheten tidigare
  • Arean får högst vara 15 kvadratmeter.
  • Tillbyggnaden får inte överstiga huvudbyggnadens taknock-höjd.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Fler sidor inom attefallstillbyggnad

2. Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 12 juni 2019