1. Om attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter.

Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för attefallshuset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att ett attefallshus inte har byggts på fastigheten tidigare
  • Den sammanlagda ytan för fristående attefallsbyggnader på fastigheten får inte överstiga 25 kvadratmeter.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Fler sidor inom attefallshus

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 9 december 2019
Publicerad: 3 september 2019