Bygglovsbefriade åtgärder

Översikt över åtgärder som inte kräver bygglov.

Bilden visar vilka åtgärder som inte kräver bygglov. Observera att vissa av dem ändå kräver en bygganmälan. Illustration:Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Det finns flera åtgärder som du inte behöver söka lov för, men som ändå ska anmälas till samhällsbyggnadskontoret.

Exempel där bygganmälan krävs

  • ändring av bärande konstruktioner
  • avsevärd ändring av planlösningen
  • brandskydd
  • installation eller avsevärd ändring av en hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller VA.
  • Anmälan för underhåll krävs om ändringen ska utföras på en byggnad som är bevarandevärd.
  Illustration av bygglovsbefriade åtgärder som kräver bygganmälan.

  Dessa bygglovsbefriade åtgärder kräver bygganmälan. Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

  Åtgärder som inte kräver bygganmälan

   

  Illustration över bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver bygganmälan.

  Dessa åtgärder kräver varken bygglov eller bygganmälan. Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

  Rivningsanmälan

  I de fall där det inte behövs rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad kan det ändå krävas en anmälan. Om åtgärden gäller en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jord- eller skogsbruk utanför planlagt område krävs ingen anmälan.

  Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

  Altan, pool, uteplats och skärmtak

  Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

  Attefallshus

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

  En- och tvåbostadshus

  För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

  Garage, carport och förråd

  Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

  Kaminer och eldstäder

  Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

  Uterum

  Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

  Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
  Publicerad: 25 april 2017