Beslut om nya riktlinjer för försäljning av villatomter

Kommunfullmäktige har beslutat att tomtkön successivt ska avskaffas, och istället ska villatomter säljas genom fastighetsmäklare på en öppen marknad. Alla tomter som kan säljas under 2020, samt vissa andra områden som kan säljas senare, kommer att erbjudas tomtkön.

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 april 2020
Publicerad: 2 april 2020