Jakobsberg etapp 2

Bild över Jakobsberg etapp 2.

Etapp 2 är området inom röd markering. Den vita delen av det röda området kommer att anvisas byggföretag. Bilden visar exempel på husens placering. Andra varianter går också bra. Bestämmelser finns i detaljplanen.

Villatomter erbjuds just nu till Kalmar kommuns tomtkö. Fördelning av tomterna pågår.

Detaljplanen och alla andra dokument som tillhör området hittar du genom att klicka på den blå rubriken "Detaljplan och övriga handlingar" här nedanför.

Jakobsberg etapp två. Tomter.
Tabell - Villatomter Smedby, Jakobsberg, etapp 2

Fastighet

Adress

Areal

Pris

Status

Jakobsberg, etapp 2

Åkerholmen 1

Jakobsbergsvägen 23

1 087 m²

300 000


Åkerholmen 2

Jakobsbergsvägen 25

1 084 m²

300 000


Åkermarken 1

Jakobsbergsvägen 8/Åkersholmsvägen 1

1 108 m²

300 000


Åkermarken 2

Jakobsbergsvägen 10

1 038 m²

300 000


Åkermarken 3

Jakobsbergsvägen 12

1 025 m²

300 000


Åkermarken 4

Jakobsbergsvägen 14

1 025 m²

300 000


Åkermarken 5

Jakobsbergsvägen 16

1 025 m²

300 000


Ägolotten 1

Åkersholmsvägen 3

963 m²

300 000


Ägolotten 2

Åkersholmsvägen 5

963 m²

300 000


Ägolotten 3

Åkersholmsvägen 7

962 m²

300 000


Ägolotten 4

Jakobsbergsvägen 18/Åkersholmsvägen 9

961 m²

300 000


Vårbruket 4

Åkersholmsvägen 4

938 m²

300 000


Vårbruket 5

Åkersholmsvägen 6

944 m²

300 000


Vårbruket 6

Åkersholmsvägen 8

916 m²

300 000


Vårbruket 7

Åkersholmsvägen 10

911 m²

300 000


Vårbruket 8

Åkersholmsvägen 12

902 m²

300 000


Stubbåkern 5

Jakobsbergsvägen 9

903 m²

300 000


Stubbåkern 6

Jakobsbergsvägen 11

903 m²

300 000


Stubbåkern 7

Jakobsbergsvägen 13

904 m²

300 000


Stubbåkern 8

Jakobsbergsvägen 15

902 m²

300 000


Stubbåkern 9

Jakobsbergsvägen 17

902 m²

300 000


Stubbåkern 10

Jakobsbergsvägen 19

902 m²

300 000


Stubbåkern 11

Jakobsbergsvägen 21

902 m²

300 000Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 30 september 2019