Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Jakobsberg etapp 2

Bild över Jakobsberg etapp 2.

Etapp 2 är området inom röd markering. Den vita delen av det röda området kommer att anvisas byggföretag. Bilden visar exempel på husens placering. Andra varianter går också bra. Bestämmelser finns i detaljplanen.

Detaljplanen och alla andra dokument som tillhör området hittar du genom att klicka på den blå rubriken "Detaljplan och övriga handlingar" här nedanför.

Jakobsberg etapp två. Tomter.
Tabell - Villatomter Smedby, Jakobsberg, etapp 2

Fastighet

Adress

Areal

Pris

Status

Jakobsberg, etapp 2

Åkerholmen 1

Jakobsbergsvägen 23

1 087 m²

300 000

Såld

Åkerholmen 2

Jakobsbergsvägen 25

1 084 m²

300 000

Såld

Åkermarken 1

Jakobsbergsvägen 8/Åkersholmsvägen 1

1 108 m²

300 000

Såld

Åkermarken 2

Jakobsbergsvägen 10

1 038 m²

300 000

Såld

Åkermarken 3

Jakobsbergsvägen 12

1 025 m²

300 000

Såld

Åkermarken 4

Jakobsbergsvägen 14

1 025 m²

300 000

Såld

Åkermarken 5

Jakobsbergsvägen 16

1 025 m²

300 000

Såld

Ägolotten 1

Åkersholmsvägen 3

963 m²

300 000

Såld

Ägolotten 2

Åkersholmsvägen 5

963 m²

300 000

Såld

Ägolotten 3

Åkersholmsvägen 7

962 m²

300 000

Såld

Ägolotten 4

Jakobsbergsvägen 18/Åkersholmsvägen 9

961 m²

300 000

Såld

Vårbruket 4

Åkersholmsvägen 4

938 m²

300 000

Såld

Vårbruket 5

Åkersholmsvägen 6

944 m²

300 000

Såld

Vårbruket 6

Åkersholmsvägen 8

916 m²


Såld

Vårbruket 7

Åkersholmsvägen 10

911 m²

300 000

Såld

Vårbruket 8

Åkersholmsvägen 12

902 m²


Såld

Stubbåkern 5

Jakobsbergsvägen 9

903 m²


Såld

Stubbåkern 6

Jakobsbergsvägen 11

903 m²

300 000

Såld

Stubbåkern 7

Jakobsbergsvägen 13

904 m²

300 000

Såld

Stubbåkern 8

Jakobsbergsvägen 15

902 m²

300 000

Såld

Stubbåkern 9

Jakobsbergsvägen 17

902 m²

300 000

Såld

Stubbåkern 10

Jakobsbergsvägen 19

902 m²

300 000

Såld

Stubbåkern 11

Jakobsbergsvägen 21

902 m²

300 000

Såld


Senast uppdaterad: 29 november 2021
Publicerad: 30 september 2019