Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Lindsdal - Fjölebro

Fjölebro ligger strax söder om Lindsdal, ungefär sju kilometer norr om centrala Kalmar.

Karta över villatomter i Fjölebro
Tabell - Villatomter: Lindsdal-Fjölebro

Fastighet

Adress

Areal

Pris

Status

Kallskänkan 4

Köksvägen 22, Spisvägen 17

949 m2

870 000 kronor inkl. VA


Kallskänkan 5

Köksvägen 20

967 m2

870 000 kronor inkl. VA


Lantmätaren 1

Mätarevägen 11

753 m2

770 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 2

Mätarevägen 9

752 m2

770 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 3

Mätarevägen 7

741 m2

770 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 4

Mätarevägen 5

701 m2

770 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 5

Mätarevägen 3

700 m2

770 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 6

Mätarevägen 1, Fjölebrovägen 16

701 m2

720 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 7


Fjölebrovägen 18

699 m2

720 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 8

Fjölebrovägen 20

676 m2

720 000kronor inklusive VA


Lantmätaren 9

Fjölebrovägen 22

650 m2

720 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 10

Fjölebrovägen 24

656 m2

720 000 kronor inklusive VA


Lantmätaren 11

Fjölebrovägen 26

655 m2


720 000 kronor inklusive VA


Kontakt

Senast uppdaterad: 1 mars 2021
Publicerad: 5 februari 2021