Markanvisningstävling Snurrom

Flygbild över Snurrom i Kalmar

Just nu

Markanvisningstävlingen är avslutad och utvärdering pågår.

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse med fokus på hållbarhet i området Snurrom i norra Kalmar stad. Två kvarter ska anvisas för byggnation av bostäder i flerfamiljshus.

Kalmar kommun är idag en drivkraft i regionen; en plats med framtidstro där man kan leva ett gott liv med närhet till stadens puls och en livskraftig landsbygd. Vi strävar efter att tillämpa klimatsmarta och ekologiska kretsloppsprinciper vid all planering och allt byggande. Det gäller såväl val av byggnadsmaterial och byggmetoder, som lokalisering och orientering av byggna­der. Vi värnar om ett socialt hållbart samhälle där välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov är viktiga faktorer. Vi vill också att bostadsmarknaden ska svara mot olika befolkningsgruppers önskemål om bostad utifrån kön, hushållsstruktur och fas i livscykeln.

Snurrom med sitt läge i utkanten av Kalmar stad kombinerar stadens variationsrika utbud med närheten till natur och rekreation. Med området knyts Lindsdal och staden ihop.

Syftet med markanvisningstävlingen är att hitta förslag som i form och innehåll är genomför­bara och som bidrar till att utveckla två kvarter med fokus på hållbarhet utifrån Kalmar kommuns hållbarhetsmål.

Aktuella områden

Markanvisningstävlingen är uppdelad i två kvarter.

  1. Fastigheten Havtornet 1 med en areal på 6 016 m² där upplåtelseformen är hyresrätter.
  2. Fastigheten Nyponet 1 med en areal på 4 853 m² där upplåtelseformen är bostadsrätter.

Byggaktörer kan skicka in tävlingsbidrag som rör ett eller båda kvarteren samtidigt. Varje kvarter bedöms separat.

Bild på områden i markanvisningstävling i Snurrom.

Tävlingen

All information om tävlingen hittar du i markanvisningsprogrammet som finns under fliken "Tävlingshandlingar". Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast kl. 12.00 fredagen den 30 april 2021.

Välkommen med ditt bidrag!

Mer information

Kontakt

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 29 mars 2021