Markanvisningstävling - Krattan 1

Kartbild över Krattan 1 med området för markanvisningen markerat.

Kalmar kommun bjuder in till markanvisningstävling för intressenter som vill vara med och utveckla ett centralt område för verksamheter, kontor eller handel i Hagbygärde industriområde.

Kontakt

Fler sidor inom markanvisning

Markanvisningstävling Fjölebro

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Fjölebro mellan Lindsdal och norra Kalmar

Markanvisningstävling Trekanten

Kalmar kommun bjuder in byggaktörer till markanvisningstävling i området Trekanten i östra delen av Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - dagligvaruhandel, med mera Snurrom

Markanvisningstävling avseende dagligvaruhandel med mera, Snurrom, Kalmar kommun.

Markanvisningstävling - sju villatomter i Jakobsberg, Smedby

Markanvisningstävling avseende sju villatomter i vårt nya villaområde Jakobsberg i Smedby.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 mars 2023
Publicerad: 3 mars 2023