Vissa kommunala laddplatser för elbilar öppnas för allmänheten

För att uppnå målet om att bli en fossilbränslefri kommun 2030 jobbar vi hela tiden med att se till att vår fordonsflotta går på förnybara bränslen som biogas och el.

Publicerad: 31 oktober 2023