Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planprogram för Snurrom

Vid torsdagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden godkändes planprogrammet för Snurrom, den nya stadsdelen som växer fram i norra Kalmar.

Planprogrammet kommer att utgöra en ram och en vägledning för framtida planering av bebyggelse, vägnät, natur- och grönytor i den framväxande stadsdelen.

- Vi är glada att presentera det nya planprogrammet som kommer att forma vår stads framtida utveckling med fokus på hållbarhet och livskvalitet. Detta program är resultatet av noggrann planering och samråd med invånarna för att skapa en bättre framtid för alla, säger Carl Kvarnholm (C).

- Tillsammans med redan beslutade investeringar i Snurrom, bland annat med en ny bad- och friskvårdsanläggning, kan nu fortsatta steg mot en mer attraktiv, sammanhängande och välplanerad stadsdel tas. Planprogrammet kommer att utgöra grunden för både pågående och framtida detaljplanering med målet att Snurrom ska utvecklas på ett tryggt, hållbart och funktionellt sätt, säger Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Publicerad: 26 oktober 2023